Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Vytautas Budvytis. Jonas Basanavičius: Gyvenimas ir veikla Vilniuje

Vytautas Budvytis. Jonas Basanavičius: Gyvenimas ir veikla Vilniuje

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2019. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 23, 248 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-478-032-5
Redaktorė Marytė Slušinskaitė, serijos dailininkas Arūnas Prelgauskas, maketavo Virginija Lapušauskienė

Kaina: 10 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Biografinio pobūdžio knygos dėmesio centre – Jono Basanavičiaus asmenybės ir mąstysenos bruožai. Kartu keliama bei nagrinėjama ir esminė mokslinė problema – kaip Basanavičius savo gyvenimo ir veiklos Vilniuje metu reflektavo Lietuvos (paraleliai ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) istorinę praeitį ir modeliavo šalies ateitį per Vilnių kaip Lietuvos valstybinės praeities simbolį.

Leidinys atspausdintas koncerno MG Baltic paramos lėšomis.

Home buttonAtgal