Kiti leidiniai


Žygintas Būčys. Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia

Žygintas Būčys. Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia

Kiti leidiniai

Freemasonry in Lithuania: End of 18th – Beginning of 19th Century. Vilnius, 2009. 229 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-9955-415-92-3.
Dailininkė Vida Ona Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 5 Eur


Leidinyje pristatomas Lietuvos archyvuose, bibliotekose, muziejuose saugomas XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Lietuvos masonų paveldas: dokumentai, ložių ženklai, ritualiniai daiktai ir kt. Katalogą papildo platūs įvadiniai tekstai, kuriuose apžvelgiama Lietuvoje veikusios brolijos organizacinė struktūra ir istorija, visuomeninė ir kultūrinė veikla. Leidinyje taip pat pateikiamas pagrindinių masoniškų simbolių žodynėlis ir išlikę Lietuvoje tuo metu veikusių ložių narių sąrašai.

Home buttonAtgal