Kiti leidiniai


Alma Braziūnienė. Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio Varnelio biblioteka

Alma Braziūnienė. Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio Varnelio biblioteka

Kiti leidiniai

Vilnius, 2008. 272 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-9955-415-84-8.
Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorė Aldona Bendorienė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Autorė, ištyrusi dailininko, bibliofilo ir kolekcininko Kazio Varnelio asmeninę 9500 knygų biblioteką, teigia, jog bibliofilija, viena iš kultūros reiškimosi formų, grįsta ypatingu bibliofilo santykiu su knyga, išskirtiniu dėmesiu knygos kaip daikto estetinei vertei. Kaziui Varneliui bibliofilija, neatskiriamai susijusi su jo paties menine kūryba ir kolekcionavimu, yra savita asmenybės raiškos sritis. Jo biblioteka, 1998 m. iš JAV parvežta į Lietuvą, tapo įasmenintu kultūros faktu: senosios kronikos, Lietuvos spaudos paminklai išeivijoje gyvenusiam menininkui teikė galimybę priartėti prie tėvynės savasties.

Home buttonAtgal