Bonistika

Neišleisto į apyvartą 1000 litų banknoto pavyzdys. Lietuva. 1991 m.

Dail. Rytis Valantinas. Spausdino „US Banknote Corporation“ (JAV). 65,5 × 135,5 mm

Akcinės bendrovės „Draugas Publishing Company“ (leidybos įmonė „Draugas“) 10 dolerių akcijos sertifikatas. JAV. 1922 m.

Išduotas Ignotui Aukštoliui (Aukštuoliui). 216 × 274 mm

Lietuvos valstiečių sąjungos Pskovo skyriaus loterijos bilietas. 1 rublis. Rusija. 1918 m.

Spausdino Gilelio Rumelio spaustuvė (Pskovas). 140 × 244 mm

1794 m. sukilimo 10 varinių grašių 30 iždo bilietų lakšto ruošinio fragmentas (nepaklijuotas popieriumi su imituojamu vandenženkliu). Abiejų Tautų Respublika. 1794 m. rugpjūčio 13 d.

Dail. Karolis Michałas Gröllas. Spausdino Piotro Dufouro ir Michaelio Gröllo dirbtuvės (Varšuva). 368 × 430 (44 × 62) mm

Kauno miesto savivaldybės tilto mokesčio rinkliavos ženklas. 1 auksinas (perkainoti 2 ženklai po 5 pfenigus)

Lietuva. Be pažymėtos datos (1920 m. kovas?) 101 × 62 mm

Rinkinyje saugomi Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, kitų pasaulio šalių XVIII a. pabaigos – XXI a. pradžios popieriniai pinigai, piniginių ženklų surogatai, vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos, čekiai, vekseliai), draudimo polisai, loterijos bilietai, žyminiai mokesčių, rinkliavų ir labdaros ženklai, maisto kortelės ir kt. Vieni iš vertingiausių eksponatų – 1794 ir 1831 metų sukilimų popieriniai pinigai, 1938 m. 10 litų banknoto pavyzdys. Paminėtina 1500 žyminių ženklų kolekcija, kurioje sukaupti XX a. įvairių šalių mokesčių, rinkliavų, labdaros ir kt. ženklai.

Home buttonAtgal