Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Povilas Baršys. Vasario 16-osios Akto signataras Saliamonas Banaitis

Povilas Baršys. Vasario 16-osios Akto signataras Saliamonas Banaitis

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2015. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 13, 104 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-63-4.
Serijos dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Knygoje populiariai, remiantis dokumentais ir atsiminimais, pasakojama apie 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarą, spaustuvininką, visuomenės veikėją, lietuvybės puoselėtoją, ūkininką ir verslininką Saliamoną Banaitį.

Home buttonAtgal