Lietuvių etninės kultūros fotoarchyvai


Balys Buračas. Lietuvos piliakalniai

Balys Buračas. Lietuvos piliakalniai

Lietuvių etninės kultūros fotoarchyvai

Vilnius, 2011. Lietuvių etninės kultūros fotoarchyvai, 466 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-12-2.
Sudarytojas Gytis Grižas. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 15 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Šioje knygoje surinkti visi Balio Buračo fotografuoti Lietuvos piliakalniai – pristatoma 184 piliakalniai, dokumentuoti 1923–1965 metais. Publikuojamos ne tik piliakalnių, bet ir šventviečių, kalvų, senkapių, pilkapių fotografijos, – visų tų objektų, kuriuos autorius vadino piliakalniais, arba tarmiškai pilėmis. Leidinyje stengtasi pristatyti visus Lietuvos archeologijos paminklus, kuriuos yra nufotografavęs B. Buračas, todėl knyga užbaigiama apeiginių akmenų nuotraukomis. Vaizdus papildo B. Buračo surinkti padavimai ir legendos apie piliakalnius, pačių piliakalnių aprašymai.

Home buttonAtgal