Architektūriniai brėžiniai

Vilniaus Šv. kankinės Paraskevos (arba Piatnicos) cerkvės atnaujinimo projektas

Autorius Nikolajus Čiaginas. 1864 m.

Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios projektas

Autorius Antanas Vivulskis. 1908 m.

Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje konkursinis projektas

Autorius Antonis Madeiskis. XX a. 4 deš.

Valstybės teatro rūmų Kaune rekonstrukcijos projektas: fasado eskizas

Autorius Vladimiras Dubeneckis, 1923 m.

Valstybės rūmų ansamblio Kaune konkursinis projektas (neįgyvendintas): vestibiulio interjeras

Autorius Karl Kurt Perlsee. 1940 m.

Sporto rūmų ansamblio Vilniuje projektas: perspektyva

Vyr. arch. Eduardas Chlomauskas, arch. Jonas Kriukelis, Zigmantas Liandzbergis ir kt. 1964 m.

Restorano „Neringa“ interjero projektas: didžioji salė

Autoriai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai. Apie 1956–1958 m.

Konkursinis kambario baldų projektas. Svetainės baldų grupė

Autorė Valerija Cukermanienė. 1977 m.

Architektūrinių brėžinių fondas suformuotas buvusio Architektūros muziejaus kolekcijos pagrindu. Fonde saugomi architektūrinių objektų (įvairios paskirties statinių, paminklų, miesto erdvių: aikščių, skverų, parkų ir kt.) eskiziniai, konkursiniai, rekonstrukciniai, galutiniai projektai: brėžiniai, planai, pjūviai, išklotinės, eskizai, konstrukcijos, detalės ir t. t. Rinkinyje kaupiami ir neišlikusių objektų apmatavimai, išklotinės, piešiniai, kasinėjimų fiksacijos, brėžiniai, vizualizacijos, taip pat įvairios paskirties statinių interjerų, parodų paviljonų, baldų, taikomosios dailės (keramikos, tekstilės, stiklo ir t. t.), kostiumų, scenografijos, pramoninio dizaino eskizai ir projektai.

Rinkinyje atsispindi skirtingų laikotarpių ir santvarkų prioritetai, principai ir architektūros mados. Fonde saugomi kūriniai apima laikotarpį nuo XIX a. pradžios iki XXI a. pradžios. Čia galima išvysti carinės Rusijos periodo brėžinių, tarpukario Lietuvoje kurtų statinių projektų, sovietinio laikotarpio tipinių pastatų projektų, lietuvių išeivijos architektų kūrinių. Išskirtini žymiausių Lietuvoje dirbusių architektų – Nikolajaus Čiagino, Antano Vivulskio, Vladimiro Dubeneckio, Vladimiro Zubovo, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio, Algimanto ir Vytauto Nasvyčių, Eduardo Chlomausko, Vytauto Edmundo Čekanausko ir kitų – darbai. Rinkinys nuolat pildomas vertingais eksponatais.

Home buttonAtgal