Kiti leidiniai


Antanas Tyla. Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais

Antanas Tyla. Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 metais

Kiti leidiniai

Vilnius, 2013. 190 p., lietuvių k., santr. anglų ir rusų k., ISBN 978-609-8039-35-1.
Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 3 Eur


Remiantis Tartu (Dorpato, Jurjevo) universiteto studentų imatrikuliacijos albumu bei archyvine medžiaga ir literatūra, nustatytas Tartu universitete studijavusių iš Lietuvos kilusių studentų skaičius, kasmetinė imatrikuliuotųjų dinamika, jų socialinė ir geografinė kilmė, tautinė sudėtis, pasiskirstymas pagal specialybes ir dalies absolventų darbo vieta.
Pristatoma Lietuvių Dorpato studentų draugija. Ji stiprino engiamos lietuvių tautos tapatybę ir telkė bendram kultūriniam ir politinio išsivadavimo darbui.

Home buttonAtgal