Kiti leidiniai


Kazys Varnelis

Kazys Varnelis

Kiti leidiniai

Vilnius, 2009. 240 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-9955-415-94-7.
Sudarytoja Jolanta Bernotaitytė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 10 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Kazys Varnelis (g. 1917) – lietuvių išeivijos dailininkas, vėlyvojo modernizmo atstovas, tarptautinį pripažinimą pelnęs XX a. 7–8 dešimtmetyje. Gyvendamas Čikagoje Kazys Varnelis suformavo originalų kūrybos stilių, jungiantį konstruktyvizmo, minimalizmo ir optinio meno elementus. Netikėti tradicijos ir modernumo deriniai dailininko kūryboje liudija neblėstančią lietuvių liaudies dailės ir Kauno meno mokyklos įtaką, savitos meninės mąstysenos pokyčiuose juntami prasmingi studijų Vienos dailės akademijoje atspindžiai, darbo Čikagos meno koledže ir dalyvavimo prestižinėse parodose patirtis.
Atkūrus nepriklausomybę, 1998 m. Kazys ir Gabrielė Varneliai grįžo į tėvynę ir gausią lituanistinių bei meno vertybių kolekciją, kurioje per 300 paties dailininko kūrinių, dovanojo Lietuvai. 2003 m. šiai kolekcijai suteiktas nacionalinis statusas, Kazio Varnelio muziejus tapo Lietuvos nacionalinio muziejaus filialu.

Home buttonAtgal