Kiti leidiniai


1863–1864 metų sukilimas Lietuvoje

1863–1864 metų sukilimas Lietuvoje

Kiti leidiniai

Vilnius, 2013. 496 p., lietuvių k., santr. rusų k., ISBN 978-609-8039-46-7.
Sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: 10 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Ši knyga, papildanti Lietuvos nacionalinio muziejaus 2004 m. išleistą leidinį Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, skiriama visiems, besidomintiems savo krašto istorija, okupuotos ir pavergtos tautos sunkia kova dėl nepriklausomybės ir nacionalinio atgimimo. Leidinio pagrindas – 2008 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengtos parodos, skirtos 1863–1864 metų sukilimo 145-osioms metinėms paminėti, eksponatai, papildyti Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomais dokumentais, kurie iškalbingai iliustruoja sukilimo eigą.

Home buttonAtgal