Teminė ekskursija Knygnešio dienai

Knygnešytė – Lietuvos istorijos fenomenas, įkūnijęs lietuvių tautinį atgimimą ir tautos pastangas išlaikyti gimtąją kalbą. Daugybė vyrų ir moterų rūpinosi draudžiamos spaudos gabenimu ir platinimu, nepaisant griežtų bausmių, tremties, kalėjimo ir pavojaus gyvybei.

Knygnešio dieną Vinco Kudirkos muziejus kviečia į teminę ekskursiją po Kudirkos Naumiesčio kapines. Aplankysime čia palaidotų knygnešių kapus, prisimindami jų gyvenimo istorijas ir darbus, padėjusius išsaugoti gimtąją lietuvių kalbą.

Susitikimo vieta: prie centrinių kapinių vartų (prie pirmosios kapinių koplyčios).

Laikas: kovo 16 d. 12 val.

Kaina: nemokamai