Paskaitos apie meną su Valentyna Ryvlina

  • Įvairios datos (žr. aprašyme)
  • 16 val.
  • T. Kosciuškos g. 3, Vilnius
  • Renginys
  • Nemokamai
LT

Sveiki! Mano vardas Valentyna Ryvlina, esu iš Ukrainos. Kviečiu dalyvauti paskaitų cikle apie meną. Jas parengiau, bendradarbiaudama su Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos nacionaliniu muziejumi.

Paskaitose kalbėsiu apie dabartinę Ukrainos meno situaciją, susipažinsime su pagrindinėmis įvairių laikotarpių Ukrainos meno srovėmis ir atstovais. Bus paskaitų, skirtų Lietuvos menui.

Po paskaitų bendrausime ir diskutuosime.

Paskaitos apie Ukrainos meną vyks ukrainiečių kalba, kitos temos – rusų kalbomis.

Ateikite ir atsiveskite draugus. Tai geras būdas praleisti šeštadienio vakarą, sužinoti kažką naujo, praplėsti savo socialinius ryšius ir bendravimo ratą.

Paskaitos vyks Istorijų namuose (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius).

1. Ukrainos menas: dabartinė situacija, ryškiausi Ukrainos meno atstovai. І dalis.
2022 m. spalio 22 d., 16.00-18.00 .
2. Ryškiausi Ukrainos meno atstovai. II dalis. 2022 m. lapkričio 5 d. 16.00-18.00.
3. M. K. Čiurlionis – Lietuvos kultūros legenda. 2022 m. lapkričio 19 d. 16.00-18.00.
4. Šiuolaikinė Lietuvos dailė. 2022 m. gruodžio 3 d. 16.00-18.00.
5. Moterų veidai šiuolaikinėje dailėje. 2022 m. gruodžio 17 d. 16.00-18.00.
6. Skandalingiausi šiuolaikinio meno kūriniai. 2023 m. sausio 14 d. 16.00-18.00.
7. Kinijos modernusis menas. 2023 m. sausio 28 d. 16.00-18.00.
8. Menas ir vandalizmas: šedevrai, į kuriuos buvo kėsintasi. 2023 m. vasario 11 d. 16.00-18.00.
9. „Išsigimęs“ menas. 2023 m. vasario 25 d. 16.00-18.00.
10. „Figos lapo“ istorija. 2023 m. kovo 11 d. 16.00-18.00.
11. Erotika pasaulio mene. 2023 m. kovo 25 d. 16.00-18.00.
12. Meno šedevrai kine. 2023 m. balandžio 8 d. 16.00-18.00.

UA

Привіт! Мене звуть Валентина Ривліна, і я з України. Запрошую всіх охочих відвідати лекції з мистецтва, які я підготувала, співпрацюючи з Радою культури Литви та Національним музеєм Литви.

На лекціях я розповім про поточний стан українського мистецтва; ознайомимося з основними течіями та представниками українського мистецтва у різні часи. Також присвячу кілька лекцій литовському мистецтву. Після лекцій будемо обговорювати питання, спілкуватися, дискутувати. Лекції про українське мистецтво проводитимуться українською мовою, інші – російською. Приходьте і приводьте друзів! Це гарний спосіб з користю провести суботній вечір, дізнатися щось нове, розширити власні соціальні зв`язки та коло спілкування.

Адреса: Vilnius, T. Kosciuškos g. 3, Будинок Історій.

1. Українське мистецтво: поточний стан. Персоналії, жанри, напрями. Частина І.. 22 жовтня, 16.00-18.00.
2. Найвидатніші представники українського мистецтва: Українське сучасне Частина ІІ. 5 листопада, 16.00-18.00.
3. M. К. Чюрленіс – легенда литовської культури. 19 листопада, 16.00-18.00.
4. Сучасне мистецтво Литви. 3 грудня, 16.00-18.00.
5. Жіночі обличчя сучасного мистецтва. 17 грудня, 16.00-18.00.
6. Найскандальніші твори сучасного мистецтва. 14 січня, 16.00-18.00.
7. Сучасне мистецтво Китаю. 28 січня, 16.00-18.00.
8. Мистецтво та вандалізм: шедеври, які зазнали нападу. 11 лютого, 16.00-18.00.
9. Дегенеративне мистецтво. 25 лютого, 16.00-18.00.
10. Історія «Фігового листка». 11 березня, 16.00-18.00.
11. Еротизм у світовому мистецтві. 25 березня, 16.00-18.00.
12. Шедеври мистецтва в кіно. 8 квітня, 16.00-18.00

EN

Hello! My name is Valentyna Ryvlina, I am from Ukraine. I am inviting you to take part in a series of lectures about art. I have prepared them in cooperation with the Lithuanian Council for Culture and the National Museum of Lithuania.

In these lectures I will talk about the current situation of Ukrainian art, and will get you acquainted with the main currents and representatives of Ukrainian art in different periods. There will be lectures dedicated to Lithuanian art as well.

We will also hold discussions after the lectures.

Lectures on Ukrainian art will be held in Ukrainian, and lectures on other topics will be held in Russian.

Come and bring your friends! This is a good way to spend a Saturday evening, to learn something new, and to expand your social contacts and social circle.

The lectures will be held in the House of Histories (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius).

1. Ukrainian Art: the Current Situation, The Most Prominent Representatives of Ukrainian Art. Part І. 2022 October 22nd, 16.00-18.00.
2. The Most Prominent Representatives of Ukrainian Art. Part ІI. 2022 November 5th, 16.00-18.00.
3. M. K. Čiurlionis – Legend of Lithuanian Culture. 2022 November 19th, 16.00-18.00.
4. Contemporary Lithuanian Art. 2022 December 3rd, 16.00-18.00.
5. Faces of Women in Contemporary Art. 2022 December 17th, 16.00-18.00.
6. The Most Scandalous Works of Contemporary Art. 2023 January 14th, 16.00-18.00.
7. Chinese Modern Art. 2023 January 28th, 16.00-18.00.
8. Art and Vandalism: Masterpieces that have been Vandalised. 2023 February 11th, 16.00-18.00.
9. Degenerate Art. 2023 February 25th, 16.00-18.00.
10. The History of the ‘Fig Leaf’. 2023 March 11th, 16.00-18.00.
11. Eroticism in World Art. 2023 March 25th, 16.00-18.00.
12. Masterpieces of Art in Cinema. 2023 April 8th, 16.00-18.00.