Vyksta viešasis pirkimas kompleksinių tvarkybos darbų projekto parengimui


Vyksta viešasis pirkimas kompleksinių tvarkybos darbų projekto parengimui

Kapitaliai sutvarkytas šiaurės vakarų šlaitas leidžia pereiti prie nuoseklaus ir kompleksinio Gedimino kalno piliakalnio tvarkymo.

Spalio mėnesį Lietuvos nacionalinis muziejus paskelbė Gedimino kalno šlaitų, statinių pagrindų ir inžinerinių tinklų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektavimo paslaugų pirkimą, kuriuo numatoma įsigyti geologinių, geodezinių, statybinių tyrimų, tvarkybos ir statinių pagrindų bei inžinerinių tinklų tvarkomųjų statybos darbų projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Iki šiol tokie kompleksiniai darbai buvo sunkiai įmanomi, nes susidariusi ekstremali situacija reikalavo nedelsiamo sprendimų priėmimo.

Konkurso laimėtojas visų pirma turės atlikti projekto parengimui reikalingus tyrimus. Tam, kad tyrimai nebūtų pertekliniai, jų poreikį bus privaloma įvertinti apibendrinus jau turimus Gedimino kalno ir jo statinių tyrimus (inžinerinius-geologinius, hidrogeologinius, šlaitų ir statinių nuosėdžių ir deformacijų stebėjimo, archeologinius, architektūrinius ir konstrukcinius). Turėtų būti išanalizuoti ir visi iki šiol atlikti laikini stabilizavimo darbai, apsvarstytos galimybės juos išsaugoti, integruoti į kompleksinį projektą.

Siekiama už palankiausią kainą siūlomos racionaliausios tyrimų apimties ir efektyviausio, atsižvelgiant į objekto specifiką, tvarkybos metodo, todėl visi gauti pasiūlymai bus vertinami atsižvelgiant ne tik į kainą, bet ir į siūlomų tvarkybos darbų metodą bei numatomų tyrimų pagrįstumą.

Konkurso laimėtojas per 12 mėnesių turės atlikti visus projekto rengimui reikalingus tyrimus ir pateikti projektinius pasiūlymus. Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektas po projektinių pasiūlymų pateikimo turės būti pateiktas per 6 mėnesius.

Kompleksinės kalno tvarkybos darbų projektui yra keliamas reikalavimas parinkti ilgalaikius kalno šlaitų stiprinimo, apsaugos nuo vandens poveikio sprendinius, maksimaliai sustabdyti tiek infiltracinio, tiek išorinio kritulių vandens poveikį kalno šlaitų grunto stabilumui, parinkti sprendinius ant kalno esančių statinių stabilumui užtikrinti.

Turint projektą bus galima skelbti rangos darbų konkursą viso kalno kapitaliniam sutvarkymui.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.


lapkričio 2, 2018


Kitos naujienos

Home buttonAtgal