Tapyba

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas

Nežinomas dailininkas. XVIII a. Drobė, aliejus

Stanislovas Varševickis (1527–1591), pirmasis Vilniaus jėzuitų kolegijos rektorius (1570–1573)

Nežinomas dailininkas. 1693 m. Drobė, aliejus

Petras Skarga (1536–1612), pirmasis Vilniaus akademijos rektorius (1579–1584)

Nežinomas dailininkas. XVII a. pab. Drobė, aliejus

Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621), Žemaičių seniūnas (1599–1616), LDK lauko etmonas (1600–1605), LDK didysis etmonas (1605–1621), Vilniaus vaivada (1616–1621), Kražių kolegijos steigėjas (1614)

Nežinomas dailininkas. XVII a. Drobė, aliejus

Darata Zenavičiūtė-Šorcienė, Norviliškių bažnyčios ir pranciškonų konventualų vienuolyno fundatorė

Nežinomas dailininkas. Po 1618 m. Varis, aliejus, auksavimas

Šv. Ona, pati trečioji

Nežinomas dailininkas. XVII a. I pusė. Medis, aliejus, polimentinis auksavimas. Iš Marcinkonių (Varėnos r.) parapinės bažnyčios

Svarbiausi vienuolių ordinai ir pasauliečiai garbina šv. Tomą Akvinietį

Nežinomas dailininkas. XVIII a. I pusė. Pagal I. Piccina 1686 m. vario raižinį. Medis, aliejus, polimentinis auksavimas ir sidabravimas. Altoriaus dalis iš Paparčių (Kaišiadorių r.) parapinės bažnyčios

Gailestingosios seserys prižiūri sužeistus prancūzus misionierių vienuolyno ligoninėje

Nežinomas dailininkas. XIX a. I pusė. Drobė, aliejus

Šv. Baltramiejaus bažnyčia Užupyje

Dail. Vincentas Slendzinskis. 1887 m. Drobė, aliejus

Pilies kalnas ir papėdė

Nežinomas dailininkas. XIX a. pab. – XX a. pr. Drobė, aliejus

Vilniaus vaizdas nuo Tauro kalno

Dail. Stanislovas Jarockis. 1921 m. Drobė, aliejus

Lucko suvažiavimas 1429 metais (Vytautas Didysis Lucko pilyje)

Dail. Stasys Ušinskas. 1939 m. Drobė, aliejus. Lietuvos paviljono 1939 m. Niujorko pasaulinėje parodoje eksponatas

Bajorai kviečia Steponą Batorą užimti sostą

Dail. Gerő Daday. Iki 1935 m. Drobė, aliejus

Tapybos rinkinio branduolį sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ikonografija. Tai valdovų, karvedžių, žymių politikos ir kultūros veikėjų portretai (seniausi iš jų datuojami XVII a. pradžia), istorinių Lietuvos vietų ir įvykių vaizdai, atlikti įvairiomis tapybos technikomis. Šiuos kūrinius nutapė žymūs Lietuvos dailininkai Jonas Damelis, Jonas Rustemas, Vincentas Dmachauskas, Alfredas Römeris, Petras Kalpokas, Adomas Galdikas, Jonas Buračas, Augustinas Savickas, Vincas Kisarauskas ir kt. Vertingas ir įdomus XIX–XX amžiaus Vilniaus vaizdų ikonografijos rinkinys. Svarbi fondo dalis – sakralinės dailės kūriniai (seniausias eksponatas datuojamas XVII a. I puse), aprėpiantys krikščioniškąją – katalikų ir stačiatikių, taip pat budistinę ikonografiją. Rinkinyje sukaupta nemažai sovietinio laikotarpio propagandinės tapybos, kolekcija pildoma šiuolaikinių dailininkų kūriniais.

Home buttonAtgal