Signatarų namuose – Z. Butkaus monografijos pristatymas


Signatarų namuose – Z. Butkaus monografijos pristatymas

Rugsėjo 25 d., trečiadienį, 17 val. Signatarų namuose įvyks Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto profesoriaus dr. Zenono Butkaus monografijos „Tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos: Vokietijos ir Sovietų politikos poveikis Baltijos šalių tarptautinei ir vidaus padėčiai tarpukaryje“ pristatymas.

Monografijos autorius analizuoja, kaip ir kokiomis tarptautinėmis sąlygomis prieš šimtą metų kūrėsi modernios Baltijos valstybės. Įvertinama šalių užsienio ir vidaus politika, nagrinėjama, kaip jas veikė Rusijos ir Vokietijos imperijų vietoje atsinaujinusios dvi didžiosios galios. Pirmiausia tos galios stengėsi neleisti Baltijos šalims kurti karinės, politinės ar ekonominės sąjungos, reguliavo Lenkijos ir Lietuvos konfliktą, dažniausiai jį kurstydamos, bet tarpais (1927–1928, 1938) ir gesindamos, kad jis nevirstų karu, kol Maskva ir Berlynas jam nebus pasiruošę. Šios dvi sostinės vertė Lietuvą atsisakyti savojo suvereniteto stiprinimo Klaipėdos krašte. Sovietai nestabdė šio krašto prisijungimo, bet panaudojo jį kaip dingstį stiprinti įtaką Latvijoje ir Estijoje.

Analizuojamas ne tik sovietų ir Vokietijos poveikis Baltijos šalims, bet ir pastarųjų reagavimas į abiejų kaimyninių galių politiką.

1923 m. Ryga, Kaunas, Talinas, kaip ir Varšuva, atmetė Maskvos diplomatų reikalavimą per savo teritoriją praleisti Raudonąją armiją, kurią ketinta siųsti į Vokietiją inspiruojamai revoliucijai paremti. Kitais metais estai, operatyviai ir veiksmingai numalšinę sovietų organizuotą Talino pučą, pristabdė revoliucijos eksporto mėginimus Vakarų kryptimi ligi pat Antrojo pasaulinio karo.

Visi baltiečiai nepalankiai reagavo į pirmąsias nacių valdžios represijas, o latviai net surengė Vokietijos prekių boikotą. Estijos Nepriklausomybės kovų dalyvių sąjunga irgi buvo priešiška naciams.

Išlaikydamos iš esmės savarankišką užsienio politiką ir nuoseklią, stabilią tarptautinę orientaciją, Baltijos šalys silpniau saugojo savo vidaus politinį procesą nuo išorės poveikio. Jokio užkardymo mechanizmo šiam poveikiui nebuvo parengta. Todėl galėjo silpnėti valstybių mobilumas reaguoti į išorės grėsmes, taip pat pasiryžimas agresijai, net gebėjimas dėl jos protestuoti.

Prof. Z. Butkaus monografijos pristatyme dalyvaus VU Filosofijos fakulteto profesorius habil. dr. Zenonas Norkus, Lietuvos Respublikos ambasadorius ypatingiems pavedimams, istorikas dr. Vytautas Žalys, diplomatas, rašytojas, istorikas, profesorius habil. dr. Alfonsas Eidintas, VU Istorijos fakulteto docentas dr. Nerijus Šepetys.

Renginį ves VU Istorijos fakulteto lektorius Andrius Grodis.

rugsėjo 25, 2019 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal