Planuojami Gedimino kalno geofiziniai tyrimai


Planuojami Gedimino kalno geofiziniai tyrimai

2017 metų birželio 19–21 d. Vilniuje lankėsi Lenkijos valstybinio geologijos instituto – Nacionalinio tyrimų instituto (PGI-NRI), specialistų delegacija vadovaujama PGI-NRI direktoriaus Slavomiro Mazureko. Vizito metu Lenkijos specialistai apžiūrėjo Gedimino kalną, susipažino su tyrimų darbų rezultatais ir Gedimino kalno šiaurės vakarinio šlaito tvarkybos projektu. Specialistai atkreipė dėmesį į deformacijas kalno pietrytiniam šlaite ir jų keliamą grėsmę Kunigaikščių rūmams.

Lietuvos geologijos tarnyboje 2017-06-21 d. vykusiame pasitarime susitarta dėl bendrų Gedimino kalno tyrimų darbų. Lenkijos specialistai savo lėšomis atliks kompleksinius Gedimino kalno geofizinius tyrimus, Lietuvos geologijos tarnybos specialistai suteiks geologinius ir geodezinius duomenis, teiks logistinę pagalba, dalyvaus tyrimuose. Geofiziniai tyrimai bus atliekami keturiais metodais: elektrotomografijos (ERT), sekliosios seismikos (SRT), geolaidumo (GCM) ir georadaro (GPR). Tokio kompleksiškumo geofiziniai tyrimai Lietuvoje dar nebuvo atliekami. Tyrimų tikslas – nustatyti kalno erdvinę geologinę sąrangą, šlaitų deformacijų dydį ir įtrūkimų gylį, nustyti karo metu kalne įrengtų tunelių ir kitų patalpų buvimo vietą. Darbo rezultatai bus panaudoti pietrytinio šlaito tvarkymo projektui parengti ir kitų šlaitų stabilizavimo priemonėms numatyti. Darbas bus atliekamas trimis etapais: 1 – tiriamas pietrytinis, labiausiai pažeistas ir aktyviai besideformuojantis šlaitas, 2 – kalno viršutinė aikštelė, 3 – tiriami vakarinis ir pietinis šlaitai.

Darbai bus pradedami birželio 28 dieną ir truks iki liepos 12 d. Planuojama, kad su savo aparatūra dirbs 5 PIG specialistai. Lietuvos pusė turės padengti Lenkijos specialistų apgyvendinimo išlaidas.

Lietuvos geologijos tarnybos informacija


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

birželio 21, 2017


Kitos naujienos

Home buttonAtgal