Plakatai

Brolej Žemajcziaj!

Aut. Karolis Savickis (?). 1862 m. Popierius. Tai seniausias šiuo metu žinomas lietuviškas plakatas, pieštas 1863–1864 m. sukilimo metu. 1863 m. rastas Šaukėnuose (Kauno gub.)

Vilniaus miesto teatro operos ,,Halka“ premjeros afiša

Nežinomas dailininkas. 1860 m. Spausdino Abelio Syrkino spaustuvė

Penktoji lietuvių dailės paroda

Dail. Petras Rimša. 1911 m.

Pomirtinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės paroda

Pagal M. K. Čiurlionio plakato projektą Antrajai lietuvių dailės parodai. 1911 m.

Pirmoji rajoninė smulkiosios pramonės ir liaudies dirbinių paroda

Dail. Ferdinandas Ruščicas. 1913 m.

Respublikinė dainų šventė. Vilnius, 1955 m. liepos 21–22 d.

Dail. Bronislava Jacevičiūtė. 1955 m. Ofsetas. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. Spausdino „Giedros“ spaustuvė

Pirmoji JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventė

Dail. Algirdas Kurauskas. 1957 m. Ofsetas

Tikėti laisve! Kovo 11. 1990–2000

Dail. Stasys Eidrigevičius. 2000 m. Ofsetas

Rinkinį sudaro daugiau nei 18 tūkstančių afišų ir plakatų. Seniausi plakatų rinkinio eksponatai – XIX a. pradžios Vilniaus teatro spektaklių afišos. Unikalus 1863–1864 metų sukilimo plakatas, pradedantis lietuviškojo plakato istoriją. Ypatingą istorinę vertę turi pirmųjų dailės parodų, Nepriklausomos Lietuvos Seimo rinkimų, propagandiniai kovų dėl Vilniaus krašto plakatai. Gausi ir sovietinio laikotarpio plakatų kolekcija. Atgimimo laikus išsamiai atspindi 1988–1990 metais leisti plakatai. Nuo 2001 metų fondą papildė Stasio Eidrigevičiaus, Vytauto Kaušinio darbai. Rinkinį nuolat papildo šių dienų svarbiausių kultūrinių renginių ir politinių įvykių plakatai.

Home buttonAtgal