Paroda „Sūduviai – Vasario 16-osios Akto signatarai“


Paroda „Sūduviai – Vasario 16-osios Akto signatarai“

Vasario 1 d. Vinco Kudirkos muziejuje atidaryta paroda „Sūduviai – Vasario 16-osios Akto signatarai“.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašė 20 Lietuvos Tarybos narių. Šeši jų – Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Justinas Staugaitis ir Jonas Vailokaitis – iš Suvalkijos kilę lietuviai inteligentai. Jų keliai susiėjo 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Lietuvių konferencijoje Vilniuje, kurioje buvo išrinkti į Lietuvos Tarybą. Tėvų ūkininkų išleisti į mokslus, baigė Maskvos, Peterburgo universitetus, įsitraukė į lietuvišką visuomeninę veiklą pasirinkdami valstybininko kelią. Suvalkijai teko ypatingas vaidmuo lietuvių tautinio atgimimo istorijoje: į Sūduvą pirmiausia patekdavo iš Mažosios Lietuvos gabenama draudžiama spauda, čia išaugo gausi lietuvių inteligentų karta, telkėsi varpininkų judėjimas, formavosi bendrinė lietuvių kalba, kurios svarbiausias kūrėjas buvo Jonas Jablonskis.

1940 m. birželio 15 d. prasidėjusi sovietinė Lietuvos okupacija skaudžiai paveikė žmonių gyvenimus. Vengdamas gresiančių represijų, J. Vailokaitis su šeima 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. Tragiškai susiklostė P. Dovydaičio likimas. 1941 m. birželio 14 d. jis buvo suimtas, kalintas, 1942 m. lapkričio 4 d. nuteistas sušaudyti. Prancūzijoje gyvenęs P. Klimas 1943 m. buvo suimtas nacių okupacinės valdžios, kalintas, 1944 m. pavasarį parvežtas į Lietuvą. 1945 m. suimtas jau sovietų okupacinės valdžios, dešimt metų kalėjo Sibiro lageriuose.


 

vasario 1, 2018 | Vinco Kudirkos muziejus, Kudirkos Naumiestis


Kitos naujienos

Home buttonAtgal