Paroda „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“

 
 

Vasario 8 d. Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, atidaryta paroda „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“.

Minint valstybės atkūrimo šimtmetį pristatomi šešiolikos Lietuvos dailininkų medaliai, skirti Lietuvos jubiliejui. Medalio menas glaudžiai susijęs su valstybingumu – tautinių vertybių išlaikymu, svarbiausių valstybės praeities ir dabarties įvykių įamžinimu, valstybei nusipelniusių asmenybių pagerbimu. Mažasis skulptūros paminklas medalis – svarbus siunčiamos žinios skleidėjas, turintis išliekamąją istorinę, kultūrinę, edukacinę vertę.

Parodą sudaro dvi dalys. Pirmoje eksponuojamas dailininkės Linos Kalinauskaitės 2018 m. sukurtas medalis „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. 1918–2018“. Rodomas keliais skirtingais būdais pagaminto medalio aversas ir reversas: iš žalvario, sidabro ir auksuoto žalvario kaldintas Lietuvos monetų kalykloje ir pagamintas iš vario galvanoplastikos būdu. Lina Kalinauskaitė – jauna, aktyvi menininkė, tapo, kuria istorinės tematikos, žymių žmonių ir svarbių sukakčių atminimo medalius, yra sukūrusi medalių kolekciją „Didingoji Lietuva“. Pasak autorės, jai rūpėjo pagerbti ir šią neeilinę datą Lietuvos valstybingumo istorijoje. Tema sudėtinga, nes iš daugybės iškilių asmenybių ir reikšmingų įvykių reikėjo išrinkti verčiausius. Iš kultūros žmonių sulaukus daug pasiūlymų, dailininkei teko rinktis, grupuojant pagal veiklos sritis, kad atspindėtų įvairių sričių atstovus – kultūros veikėjus, mokslininkus, politikus, kariškius. Tai yra asmenybes, kurios kūrė naująją Lietuvą, vadovavo jai, gynė ir garsino. Medalyje siekta įamžinti ir pagrindines nepriklausomybės kovas. Taip pat pristatoma su medalio kūrimu ir gamyba susijusi papildoma medžiaga, atskleidžianti ilgą ir sudėtingą, beveik dvejus metus trukusį medalio kelią: pirminę idėją pieštuku popieriuje reprezentuoja medalių eskizai, tolesnius kūrybos etapus – plastilino ir gipso modeliai, formos, o galutinį rezultatą matome įkūnytą medalyje.

Antroje parodos dalyje eksponuojama 40 darbų, sukurtų kitų žymių Lietuvos medalininkų: klaipėdiečio Daniaus Drulio, telšiečių Petro Gintalo, Romualdo Inčirausko, vilniečių Tamaros Janovos, Beno Narbuto, Jono Noro Naruševičiaus, Antano Olbuto, Skaistės Jūratės Žilienės, Gedimino ir Leono Žuklių, kauniečio Gvido Latako, anykštėno Jono Žuko. Daugelis šių dailininkų yra kasmetinių tarptautinių medalio kūrėjų stovyklų Telšiuose dalyviai, o jų pristatomi medaliai sukurti paskutinių dviejų stovyklų metu („Pasaulio žmogus“, 2016; „Herbai ir panegirikos“, 2017). Pastaroji buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Stovyklos architektas prof. Algirdas Žebrauskas už savitą žemaitiškos dvasios įmeninimą sveikino buvusį telšiškį Gvidą Lataką, o pinigine premija apdovanojo Gediminą Žuklį.

Reikšmingą vietą parodoje užima daugelio Lietuvos banko proginių monetų autoriaus Giedriaus Paulauskio sukurta ir aštuonių vienetų tiražu Lietuvos monetų kalykloje nukaldinta auksinė plaketė pirmiesiems Lietuvos prezidentams Antanui Smetonai, Aleksandrui Stulginskiui ir Kaziui Griniui pagerbti. Plaketė yra iš kauniečio verslininko Kornelijaus Bačkevičiaus inicijuotos kolekcijos „Lietuvos kūrėjai. 1918–2018“ serijos, skirtos prezidentams. Ją parodai paskolino numizmatas Eugenijus Ivanauskas.

Medaliuose įamžinti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti valstybės kelyje į nepriklausomybę daug nusipelnę žmonės, laisvės ir Lietuvos valstybingumo simboliai: Gediminaičių stulpai, Vilniaus Aukštutinės pilies bokštas, Juozo Zikaro (1881–1944) skulptūra „Laisvė“.

Eksponuojami medaliai ir plaketės pagaminti įvairiais būdais: kaldinti kalykloje, nulieti iš gipso ir bronzos, iš vario pasitelkus galvanoplastiką, degti iš molio, naudota autorinė technika. Didžioji jų dalis yra autorių nuosavybė. Taip pat rodomi UAB „Monetų namai“ valstybės jubiliejaus proga išleisti ir Lietuvos nacionaliniam muziejui dovanoti darbai. Dailininkas Jonas Žukas savo sukurtą medalį, dedikuotą signatarui Pranui Dovydaičiui, padovanojo Signatarų namams.

Parodos kuratorė Regina Ablėnienė.

Parodos dailininkė Jurga Karosaitė.


vasario 8, 2018 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3


Kitos naujienos

Home buttonAtgal