Nepavyksta rasti galinčių parengti kompleksinį Gedimino kalno tvarkybos darbų projektą


Nepavyksta rasti galinčių parengti kompleksinį Gedimino kalno tvarkybos darbų projektą

Praėjusių metų antroje pusėje buvo paskelbta vieša rinkos konsultacija ir vykdomas viešasis pirkimas, kuriuo siekta atrinkti projektuotoją viso kalno kompleksiniam tvarkybos darbų projektui parengti ir reikalingiems tyrimams atlikti.

Nors paskelbtu viešu tarptautiniu pirkimu susidomėjo bent 12 potencialių tiekėjų, buvo sulaukta tik vieno pasiūlymo. Pirkime nedalyvavo nė viena tarptautinė įmonė. Toks menkas Lietuvos ir tarptautinių įmonių aktyvumas vykusiame konkurse neleido įsitikinti, jog tvarkybos darbų projektas bus parengtas remiantis moderniais sprendimais, pasiūlant racionaliausią tyrimų apimtį bei efektyviausią, atsižvelgiant į objekto specifiką, tvarkybos darbų metodą.

Atsižvelgus į per didelę gauto pasiūlymo kainą, pirkimas buvo nutrauktas ir vienintelį pasiūlymą pateikęs tiekėjas buvo pakviestas į derybas dėl mažesnės pasiūlytos kainos. Jų metu įvertinus abiejų pusių galimybes ir atsižvelgiant į tai, kad mažesnė pasiūlymo kaina būtų galima tik pakeitus siūlomus techninius sprendinius, nutarta, kad derybos pasibaigė be rezultato ir pirkimas paskelbtas neįvykusiu.

Apie vykusį viešojo pirkimo konkursą rašoma adresu: spausti čia (nuoroda).


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.


sausio 4, 2019


Kitos naujienos

Home buttonAtgal