Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus tekstilės rinkiniuose saugoma tūkstančiai eksponatų – rankšluosčių, staltiesių, užtiesalų, patalynės, drabužių, audinių. Jie atspindi XVIII amžiaus pabaigos – XX amžiaus vidurio valstiečių drabužių ir įvairios paskirties interjero ir buities audinių savitumus. Nuolat pildomame skiaučių rinkinyje sukaupta apie 10 tūkstančių vienetų drabužių ir interjero audinių fragmentų, mezginių, nėrinių, siuvinių ir kitų puošybos technikos pavyzdžių. Jame kaip atskiri eksponatai saugomi pinikai bei jų dalys dėl savo fragmentiškumo rodomi retai arba visai nepatenka į ekspozicijų ar parodų sales, nors yra vertingi šios rūšies dirbinių įvairovei atskleisti. Katalogo tikslas yra pristatyti, susisteminti ir įvardyti skiaučių rinkinyje saugomų pinikų įvairovę.

Šį Etnografijos metraštį sudaro dvi dalys. Pirmoji supažindina su pinikų rinkiniu, kitoje primenama apie 2008–2009 metais muziejuje veikusias parodas ir išleistus leidinius.