Antroji leidinio Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte dalis skirta Vilniaus krašto lietuvių švietimo istorijai. Knygoje publikuojami lietuviškų švietimo įstaigų, veikusių Lenkijos okupuotoje teritorijoje 1920–1939 m., dokumentai ir fotografijos. Jose įamžinti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, taip pat vienintelės provincijoje įsteigtos lietuviškos Švenčionių gimnazijos, „Ryto“ draugijos išlaikomų kaimo mokyklų ir skaityklų vaizdai, užfiksuotos mokytojų veiklos ir gyvenimo akimirkos. Ši ikonografinė medžiaga – svarbus vaizdinis ir istorinis dokumentas, liudijantis apie sudėtingą lietuvių švietimo padėtį Rytų Lietuvoje. Tuometinėmis sąlygomis Vilniaus krašto lietuvių pasirinktas švietimo kelias buvo itin reikšmingas ir bene vienintelis įmanomas politinės kovos būdas bei siekis, išreiškiantis prigimtinę teisę kalbėti gimtąja kalba ir gyventi savo gimtojoje žemėje.

Leidiniai


 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus turi senas leidybos tradicijas. Pirmasis rinkinių katalogas, išleistas 1858 metais, dabar jau – bibliografinė retenybė. Didžioji ir pati svarbiausia nūdienos muziejaus leidybinio darbo dalis – tai mokslinės ir informacinės medžiagos apie kaupiamus rinkinius publikavimas, parodų katalogų rengimas, mokslinės tyrimo medžiagos spausdinimas tęstiniuose muziejaus leidiniuose „Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka“ ir „Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo“.

Muziejaus leidžiamuose metraščiuose „Etnografija“, „Numizmatika“ tyrinėjimų medžiagą skelbia ne tik muziejaus darbuotojai, bet ir kitų muziejų specialistai ir tyrinėtojai. Pradėta „Lietuvos fotografijos istorijos“ serija, kurioje publikuojami Lietuvos fotografijos tyrinėjimai ir šaltiniai. Konservavimo ir restauravimo problemoms skirtas tęstinis leidinys „Restauravimo metodika“, kuriame specialistai ras vertingos informacijos apie įvairaus pobūdžio muziejinių eksponatų restauravimo bei konservavimo metodus ir restauratorių patirtį šioje srityje.

Leidinius galite įsigyti muziejaus kasose:

  • Naujajame arsenale, Arsenalo g. 1, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 20 04
  • Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 24 52

Knygynuose:

  • „Akademinė knyga“, Universiteto g. 4, Vilnius
  • „Tūkstantis ir viena knyga“, Vilniaus g. 11, Kaunas
  • J. Masiulio knygynas, Respublikos g. 21, Panevėžys

Internetiniuose knygynuose:

Taip pat leidinius galite užsisakyti telefonu +370 (5) 212 34 98 arba el. paštu leidyba@lnm.lt


Home buttonAtgal