Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė – G. Petkevičaitės-Bitės medalio laureatė


Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė – G. Petkevičaitės-Bitės medalio laureatė

Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė Aistė Petrauskienė tapo viena iš šešiolikos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureačių.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai šiemet buvo skirti pasižymėjusiems skatinant pilietiškumą, filantropinę, kultūrinę veiklą.

Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkė A. Petrauskienė atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ įvertinta už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą.
Pagrindinė laureatės veiklos kryptis – Lietuvos Laisvės kovų paveldo pažinimas ir sklaida. Lietuvos partizanų karo paveldo tema A. Petrauskienė susidomėjo dar studijuodama Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto paveldosaugos magistrantūroje. Ji parengė šiai temai skirtą magistro darbą, kuris buvo įvertintas aukščiausiu balu.

Prie visuomenės savimonės ir sąmoningumo ugdymo prisideda ir istorikės plačiajai visuomenei skirtos publikacijos bei paskaitos. A. Petrauskienė viena ar su bendraautoriais yra parengusi dvylika publikacijų, skirtų Laisvės kovų paveldo tyrimams ir jų populiarinimui, paties paveldo sklaidai.

A. Petrauskienės kandidatūrą medaliui gauti teikė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.

Sveikiname Aistę ir linkime toliau entuziastingai dirbti pamėgtoje srityje.


Kitos naujienos

Home buttonAtgal