Šeštasis tomas skiriamas Lietuvos karininkų ir jų šeimų Didžiosios tremties 65-mečiui ir visiems Lietuvos kariuomenės kavalerijos karininkams. Alfabeto tvarka (O-R) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A–N) papildymai.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. VI tomas

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. VI tomas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2006. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 17, 384 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-67-1 (6 tomas); ISBN 9955-415-11-8 (bendras).
Redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė. Dailininkai Edita Gužaitė, Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Šeštasis tomas skiriamas Lietuvos karininkų ir jų šeimų Didžiosios tremties 65-mečiui ir visiems Lietuvos kariuomenės kavalerijos karininkams. Alfabeto tvarka (O-R) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A–N) papildymai.

Home buttonAtgal