Paroda „Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas: medaliai, monetos“

 
 

„Nemoku art ir duonos kept nemoku, ir nekalu nei plieno, nei eilių, užtat visiems už jų žygius atmoku širdimi ir protu dirbtu medaliu.“ (Erikas Varnas)

Parodoje, skirtoje Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, pristatomi 72 medaliai, sukurti 27 dailininkų, ir 11 Lietuvos banko išleistų monetų, kurių autoriai – 6 dailininkai. Kiekvienas medalis, moneta – tai meno kūrinys, primenantis ir įamžinantis lemtingus XIX a. pabaigos – XX a. pradžios mūsų valstybės istorijos įvykius, tautą žadinusias ir valstybės pamatus dėjusias to meto asmenybes. Iš gausių Lietuvos nacionalinio muziejaus medalių ir monetų rinkinių atrinkti eksponatai suteikia galimybę pamatyti ir palyginti šiuolaikinius ir beveik prieš šimtmetį kurtus medalius.

Medaliai

Nepriklausomos Lietuvos medalininkystės pradininkas skulptorius, grafikas Petras Rimša dar 1907 m. kartu su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, Antanu Žmuidzinavičiumi įsteigė Lietuvių dailės draugiją. Parodoje eksponuojami jo sukurti medaliai, skirti Didžiajam Vilniaus Seimui (1925), Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimui (1927), Klaipėdos sukilimo penktosioms metinėms (1928), medalis „Gedimino sapnas“ (1927) ir medalio „Vaduokime Vilnių“ kopija (1926). P. Rimšos amžininkas, modernios lietuvių akvarelės pradininkas Kajetonas Sklėrius sukūrė sidabrinį ženklelį Vilniaus miesto 600-osioms metinėms paminėti, kurį 1925 m. išleido Vilniui vaduoti sąjunga ir jis buvo teikiamas šios sąjungos rėmėjams.

Parodoje pristatomas pirmasis lietuviškas proginis medalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės pirmosioms metinėms (1922), išleistas JAV lietuvių, 1920 m. susibūrusių į Lietuvos numizmatikos ir istorijos draugiją. Medalį pagal J. Kudirkos ir A. Račkaus projektus sukūrė JAV gyvenantis belgų kilmės skulptorius Albertas L. Van den Berghenas.

Sovietų okupacijos metais buvo draudžiama minėti reikšmingus Nepriklausomos Lietuvos istorijos įvykius ir iškilias asmenybes. Tą galėjo daryti tik gyvenantys laisvajame pasaulyje. Eksponuojamas išeivio dailininko Antano Beleškos 1968 m. Lietuvos Nepriklausomybės 50-mečio proga sukurtas sidabrinis medalis su Lietuvos prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus portretais.

Didžiąją parodos eksponatų dalį sudaro antrosios Lietuvos Respublikos metais sukurti medaliai. Pristatomi medalininkų Kęstučio Balčiūno, Algirdo Boso, Eriko Daugulio, Onos Drulienės, Eugėnės Dūdaitės-Antušienės, Edmundo Frėjaus, Petro Henriko Garškos, Juozo Gaučo, Petro Gintalo, Romualdo Inčirausko, Linos Kalinauskaitės, Gedimino Karaliaus, Stasio Leono Makaraičio, Beno Narbuto, Motiejaus Narbuto, Jono Noro Naruševičiaus, Antano Olbuto, Petro Repšio, Eriko Varno, Skaistės Jūratės Žilienės, Jono Žuko, Antano Žukausko ir Gedimino Žuklio darbai. Medaliuose įamžinti Vasario 16-osios Akto signatarai, pirmieji Lietuvos prezidentai, XIX a. – XX a. pradžios istorinės asmenybės Vincas Kudirka, Motiejus Valančius, Jonas ir Rokas Šliūpai, Maironis, Vladas Putvinskis-Pūtvis ir Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjai Martynas Jankus, Vydūnas, Hugas Šojus ir kiti, prisidėję prie tautinio atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo.

Monetos

1990 m. įsteigtas Lietuvos bankas, tęsdamas Nepriklausomos Lietuvos tradicijas, 1993 m. pradėjo leisti progines monetas, skirtas iškilioms asmenybėms ir svarbiems valstybės įvykiams paminėti. Monetos kaldinamos Vilniuje veikiančioje Lietuvos monetų kalykloje, jų autoriai – Lietuvos medalininkai, skulptoriai, dizaineriai, sukūrę ir ne vieną šioje parodoje rodomą medalį (P. H. Garška, A. Žukauskas, G. Karalius ir kt.).

Tautinio atgimimo temai skirtas pirmąsias monetas Lietuvos bankas išleido 1995 ir 1999 metais. Sidabrinėmis 50 litų monetomis paminėtos M. K. Čiurlionio 120-osios gimimo metinės (dail. A. Žukauskas) ir V. Kudirkos 100-osios mirties metinės. Pastarajai monetai buvo pasirinktas skulptoriaus Gedimino Karaliaus projektas, pažįstamas iš 1988 m. sukurto medalio. Toks medalio ir monetos gyvenimo persipynimas nėra išskirtinis.

Tautinis atgimimas ir valstybės kūrimas Lietuvos banko monetose atspindimas per asmenybes, tik viena moneta buvo skirta kertiniam valstybės įvykiui – Didžiojo Vilniaus Seimo 100-osioms metinėms atminti (dail. Albertas Gurskas ir Rytas Jonas Belevičius). Valstybės šimtmetis buvo akstinas Lietuvos bankui išleisti unikalią keturių nominalų (5, 10, 20, 50 eurų) aukso ir sidabro monetų seriją, kuria, pasitelkus diplomatijos, teisinės sistemos, ginkluotųjų pajėgų ir sukarintų struktūrų temas, paminėti su šimtmečiu susiję įvairių įstaigų, organizacijų ir draugijų jubiliejai. Unikalios formos monetų serijos grafinio projekto autorius – Liudas Parulskis.

Moneta, kitaip nei medalis, be averso ir reverso, turi trečią plokštumą – gurtą, kuris leidžia praplėsti monetoje vaizduojamą temą: kartais tam panaudojami heraldiniai ar grafiniai simboliai, bet dažniausiai – glausti turiningi įrašai, kaip antai garsioji citata iš laikraščio Aušra prakalbos: „Kad aušrai auštant prašvistų ir Lietuvos dvasia“, iškalta 50 litų monetos, skirtos Jono Basanavičiaus gimimo 150-osioms metinėms (2001), gurte.

Paroda veikia nuo 2018 m. gruodžio 13 d. Signatarų namų parodų salėje.

Parodos kuratorės Meilutė Peikštenienė ir Regina Ablėnienė, parodos dailininkas Eimantas Ludavičius.

gruodžio 13, 2018 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal