Skulptūra

Eustachijus Tiškevičius (1814–1873), grafas, istorikas, kolekcininkas, Lietuvos archeologijos pradininkas, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos ir Vilniaus senienų muziejaus steigėjas

Skulpt. Kazimieras Jelskis. 1854 m. Tonuotas gipsas

Tadas Kosciuška (1746–1817), karo inžinierius, generolas, 1794 m. sukilimo vadas

Nežinomas skulptorius. XIX a. Tonuotas gipsas

Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas (apie 1275–1341)

Skulpt. Elena Skirmantaitė-Skirmantienė. 1870 m. Bronza

Berniuko galva

Dail. Alfredas Römeris. 1883 m. Terakota

Lietuvos mokykla 1864–1904 metais

Skulpt. Petras Rimša. 1914 m. Gipsas

Alegorija

Nežinomas skulptorius. XX a. Marmuras. Buvusi Lozoraičių šeimos nuosavybė

Skulptūros rinkinyje saugoma XIX–XX amžiaus skulptūra – portretiniai biustai, bareljefai, plaketės, paminklų projektai ir maketai. Vertingiausia dalis – XIX amžiaus Lietuvos skulptorių Kazimiero Jelskio, Alfredo Römerio, Elenos Skirmantaitės-Skirmantienės ir Marko Antokolskio darbai. Iš XX amžiuje kūrusių autorių išskirtini Rapolo Jakimavičiaus, Petro Rimšos, Juozo Zikaro, Broniaus Pundziaus, Konstantino Bogdano, Gedimino Karaliaus kūriniai. Istoriniu požiūriu vertinga sovietinio laikotarpio skulptūra, kurią pastaruoju metu praturtino skulptoriaus Petro Vaivados kūrybinis palikimas. Rinkinyje taip pat sukaupta Vakarų Europos skulptūros, atskirą grupę sudaro sakralinės dailės kūriniai.

Home buttonAtgal