Grafika

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616)

Raižė Lukas Kilianas. Augsburgas, 1604–1616 m. Vario raižinys

Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė (1676–1746), Karolio Stanislovo Radvilos žmona

Raižė Giršas Leibovičius. 1745–1758 m. Vario raižinys

Šventasis Kazimieras

Dail. Pranciškus Balcevičius. Vilnius, 1749 m. Vario raižinys

1710 metų maras Vilniuje

Raižė Ignotas Karenga pagal Pranciškaus Pelikano piešinį. Vilnius, 1799 m. Vario raižinys

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas

Juozapo Ozemblovskio litografijos spaustuvė. Vilnius, 1841 m. Litografija

Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila

Juozapo Ozemblovskio litografijos spaustuvė. Vilnius, 1841 m. Litografija

Vilniaus Žemutinė pilis

Dail. Karolis Račinskis. Motiejaus Pšibilskio litografijos spaustuvė. Vilnius, 1832 m. Litografija

Šv. Kazimiero koplyčios Vilniaus katedroje interjeras

Juozapo Ozemblovskio litografijos spaustuvė. Vilnius, 1843 m. Litografija

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Vilniuje

Juozapo Ozemblovskio litografijos spaustuvė. Vilnius, 1834 m. Litografija

Aušros Vartų gatvė

Litogr. Louis Pierre Bichebois. Figūros – Viktoro Adamo. Dail. Karolis Ripinskis, pagal Martyno Zaleskio paveikslą. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“. Josepho Lemercier spaustuvė. Paryžius, 1846 m. Chromolitografija

Vilniaus katedra

Litogr. Izidore Deroy, pagal Vasilijaus Sadovnikovo piešinį. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“. Josepho Lemercier spaustuvė. Paryžius, 1847 m. Litografija

Barbora Radvilaitė

Litogr. François Grenier. Pagal paveikslą Nesvyžiaus pilyje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“. Josepho Lemercier spaustuvė. Paryžius, po 1857 m. Litografija

Motiejus Valančius

Litogr. Adolphe Lafosse. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“. Josepho Lemercier spaustuvė. Paryžius, apie 1855 m. Litografija

Naugardukas

Dail. Napoleonas Orda. Iš ,,Lenkijos istorinių vaizdų" albumo. Spausta Maksimilijano Fajanso litografijos spaustuvėje. Varšuva, 1878 m. Litografija

Kėdainiai

Dail. Napoleonas Orda. Iš „Lenkijos istorinių vaizdų albumo“. Maksimilijano Fajanso litografijos spaustuvė. Varšuva, 1878 m. Litografija

Biržai

Dail. Napoleonas Orda. Iš „Lenkijos istorinių vaizdų albumo“. Maksimilijano Fajanso litografijos spaustuvė. Varšuva, 1878 m. Litografija

Ekslibrisas. Povilas Ksaveras Bžostovskis (1739–1827), LDK valstybės veikėjas, kunigas

Nežinomas dailininkas. Iki 1762 m. Vario raižinys

Ekslibrisas. Jonas Frydrichas Sapiega (1680–1752), LDK didysis kancleris

Raižė Jonas Frydrichas Mylius. Apie 1736–1751 m. Vario raižinys

Ekslibrisas. Paulius Galaunė

Dail. Paulius Galaunė. 1924 m. Štrichinė klišė

Šį rinkinį sudaro įvairia technika atlikti estampai. Vertingiausi grafikos rinkinyje – senosios grafikos pavyzdžiai: Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir didikų portretai, Vilniaus ir kitų LDK miestų vaizdai, įvairių šventųjų atvaizdai. Išskirtini Luko Kiliano, Giršo Leibovičiaus, Pranciškaus Balcevičiaus rankomis atlikti raižiniai. Ypač reikšmingas XIX a. litografijų rinkinys, žymintis naują knygų iliustravimo eros pradžią ir reprezentuojantis Vilniuje veikusių Mykolo Pšibilskio, Juozapo Ozemblovskio, Antano Kliukovskio litografijos spaustuvių produkciją. Sukauptos Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) leidinių – Vilniaus albumo ir Vilniaus archeologijos muziejaus albumo – kolekcijos yra vienos didžiausių Lietuvoje. Vertingas pilnas Napoleono Ordos (1807–1883) piešinių pagrindu litografijos technika išleistas Lenkijos istorinių vaizdų albumas, romantizmui būdingu stiliumi perteikiantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės romantišką praeitį. Nemažą rinkinio dalį sudaro XX a. autorių – Jurgio Hopeno, Sauliaus Ikamo, Vinco Kisarausko, Arvydo Stanislavo Každailio – kūriniai. Rinkinys nuolat pildomas šiandienos dailininkų kūriniais: pastaraisiais metais praturtėjo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kęstučio Grigaliūno Mirties dienoraščių ciklo atspaudais, Viktorijos Daniliauskaitės ir kitų autorių kūriniais.

Atskiru pluoštu rinkinyje gula piešinių, spaudinių, ekslibrisų kolekcijos. Išskirtinai turtinga ekslibrisų kolekcija. Seniausi eksponatai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų knygos ženklai iš Vilniaus senienų muziejaus rinkinio. Gausu XX amžiaus Lietuvos dailininkų ekslibrisų. Daugiausia yra Vinco Kisarausko, Gerardo Bagdonavičiaus, Alfonso Čepausko, Viktorijos Daniliauskaitės, Vytauto Jakšto, Antano Kmieliausko darbų. Taip pat saugoma nemažai užsienio autorių lituanistinių ekslibrisų. Etnologas Vacys Milius 2005 m. padovanojo ilgus metus kauptą lietuviškų ir lituanistinių ekslibrisų kolekciją. Dailininkas Valerijonas Vytautas Jucys dovanojo ekslibrisus, kurie buvo eksponuojami Lietuvos respublikinėse parodose ir tarptautinėse Vilniaus bienalėse. Muziejaus sukauptame rinkinyje saugoma per 21 tūkstantį ekslibrisų.

Home buttonAtgal