Šiame pakartotinai išleistame leidinyje pateikiami Lietuvos nacionalinės valstybės kūrėjo, mokslininko, gydytojo dr. Jono Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms skirtoje konferencijoje skaityti pranešimai, iliustruoti gausia dokumentine medžiaga. Leidinyje aprėpiama visapusiška J. Basanavičiaus asmenybė, šiandien mums simbolizuojanti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių tautinį sąjūdį, kurį vainikavo 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktas. Leidinys iliustruotas fotografijomis ir dokumentais, atspindinčiais įvairiapusę dr. Jono Basanavičiaus veiklą.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Dr. Jonas Basanavičius 1851–1927

Dr. Jonas Basanavičius 1851–1927

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2009. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 11, 224 p., lietuvių k., ISSN 1392-892; ISBN 978-9955-415-28-2.
Sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorius Gediminas Mikelaitis

Kaina: 9 Eur


Šiame pakartotinai išleistame leidinyje pateikiami Lietuvos nacionalinės valstybės kūrėjo, mokslininko, gydytojo dr. Jono Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms skirtoje konferencijoje skaityti pranešimai, iliustruoti gausia dokumentine medžiaga. Leidinyje aprėpiama visapusiška J. Basanavičiaus asmenybė, šiandien mums simbolizuojanti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių tautinį sąjūdį, kurį vainikavo 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktas. Leidinys iliustruotas fotografijomis ir dokumentais, atspindinčiais įvairiapusę dr. Jono Basanavičiaus veiklą.

Home buttonAtgal