Dėl Gedimino kalno būklės ir ekstremaliosios situacijos

 
 

Šiuo metu galutinai sutvarkytas Gedimino kalno piliakalnio šiaurės vakarų šlaitas. Lygiagrečiai 2017–2018 m. vykdyti avarijos grėsmės pašalinimo darbai pristabdė likusių šlaitų deformacijas, tačiau yra laikini – skirti būklės stabilizavimui, iki bus galutinai parengtas ir įgyvendintas kompleksinis kalno tvarkybos projektas.

Nuolat vykdomos apžiūros ir įdiegta stebėsenos sistema rodo patenkinamą pritaikytų priemonių (skaldos sluoksnių, paviršinį gruntą tvirtinančių konstrukcinių tinklų, sausinamųjų drenažinių kanalų) būklę visuose šlaituose, išskyrus pietrytinį.

Grunto judesiams nusistovėti sąlygas sudarė ir šiais metais ilgai trukęs mažai lietingas laikotarpis. Paskutiniai žymesni šlaitų grunto judesiai fiksuoti 2018 m. balandžio mėn., atsileidus sezoniniam grunto pašalui ir gruntui dar esant įmirkusiam. Paskutinės deformacijos Gedimino kalno šlaituose fiksuotos 2017 m. lapkričio pradžioje.

Pietrytinio šlaito ir neautentiškos pietrytinės gynybinės sienos būklė tuo tarpu išlieka sudėtinga, tačiau yra nuolatos stebima, ieškoma būdų jai stabilizuoti. Ekspertų komisijoje yra ieškoma racionalaus ir optimalaus varianto avarijos grėsmės pašalinimo darbams. Svarstomas ir dalies gynybinės sienos nuardymo variantas.

Šlaitų ir statinių stabilumo situaciją pablogintų ir blogos meteorologinės sąlygos – kelis kartus nei įprasta gausesnis kritulių kiekis, dažnas atlydys ir gausūs lietūs žiemos laikotarpiu.

Lėtas, ilgalaikis paviršinio supiltinio grunto slinkimas šlaitu žemyn (nuo 1 iki 3 cm per 7–8 mėn. laikotarpį) matomas ir analizuojant ilgalaikius grunto judesio daviklių rodmenis.

Galutinis kalno sutvarkymas įmanomas tik įgyvendinus kompleksinį tvarkybos darbų projektą. Ekstremalioji situacija būtina, iki bus pradėti minimi darbai, nes leidžia nedelsiant reaguoti į susidariusią padėtį.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.


gruodžio 12, 2018


Kitos naujienos

Home buttonAtgal