Biržiškų šeimos kapavietėje atsiras antkapinis paminklas „Kelias“

 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus po paskelbto pakartotinio atviro konkurso sukurti paminklą Biržiškų šeimos kapavietei iš trijų gautų projektų išrinko vieną – skulptoriaus Mindaugo Junčio projektą „Kelias“. Įpaminklinimo darbai turėtų būti baigti iki lapkričio pradžios.   

Projekto autorius M. Junčys numatė sukurti po atskirą antkapinį paminklą keturiems Biržiškų šeimos nariams – Vaclovui Biržiškai, Viktorui Biržiškai, Mykolui Biržiškai ir Bronislavai Šėmytei-Biržiškienei. 

„Kiekvienam asmeniui sudėtas atskiras „kelias“. Jis prasideda nuo žemės gana grubiai apdirbtu akmeniu, tęsiasi laisvos formos, dinamišku siluetu ir pereina per „žydėjimo“ zoną, kyla į viršų, kur įgauna aiškesnę ir konkretesnę formą. Čia akmens paviršius tampa šlifuotas: aiškus ir stabilus. Pradžia nuo žemės, o pabaiga kylanti į dangų. Kelio pradžioje daugiau neaiškumo ir laisvumo, kartu daugiau dinamikos ir veržlumo. O „kelio“ pabaigoje lyg ir viskas tampa aiškiau, stabiliau. Tai atspindi atsirandančios tiesios linijos, labiau apdirbtas akmuo“, – idėją projekte aiškina autorius.

Biržiškų šeimos palikuonys su konkursą laimėjusiu projektu yra supažindinti ir jo idėją palaiko.

Projekto vertė – 48 tūkst. eurų, jis įgyvendinamas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės lėšas.

2018 m. liepos 11 d. Rasų kapinėse Vilniuje buvo iškilmingai perlaidotas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos kultūros ir literatūros istorikas Mykolas Biržiška (1882–1962) ir jo šeimos nariai – žmona Bronislava Šėmytė-Biržiškienė (1879–1955), broliai Vaclovas (1884–1956) ir Viktoras Biržiškos (1886–1964).

Iki šiol Biržiškų kapavietės vietoje stovi granitinis Signataro ženklas. Šis ženklas taps paminklo „Kelias“ dalimi. Signataro ženklai puošia visus Vasario 16-osios Akto signatarų kapus.

liepos 1, 2020


Kitos naujienos

Home buttonAtgal