Atsižvelgus į ekspertų pastabas, tikslinamas Gedimino kalno tvarkybos darbų projektas


Atsižvelgus į ekspertų pastabas, tikslinamas Gedimino kalno tvarkybos darbų projektas

Lietuvos nacionalinis muziejus, siekdamas užtikrinti informacijos sklaidą apie Gedimino kalno tvarkybos darbus, informuoja, jog gegužės mėnesio pradžioje projekto rengėjams (projekto vadovas Rimas Grigas) paruošus Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito (1-osios dalies) techninį tvarkybos darbų projektą, jis buvo pateiktas bendrajai ir specialiajai ekspertizėms.

Bendroji ekspertizė yra privaloma visiems iš biudžeto lėšų įgyvendinamiems projektams. Atliekant bendrąją ekspertizę, tikrinamos visos projekto dalys, taip pat ir sąmata (finansinė projekto dalis). Bendrąją projekto ekspertizę atliko UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“, ekspertizės išvadas projekto rengėjai gavo gegužės 15 d. Šios ekspertizės išvadose nurodoma „projektą pataisyti pagal privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui“.

Gedimino kalnas yra kultūros paveldo objektas, todėl tvarkybos darbų projektui neužtenka tik bendrosios ekspertizės. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas įpareigoja atlikti ir specialiąją ekspertizę. Ši ekspertizė reikalinga tam, kad būtų nustatyta, ar pasiūlyti projektavimo sprendiniai nepažeidžia kultūros paveldo objekto, šiuo atveju Gedimino kalno, vertingųjų savybių. Specialiąją ekspertizę atliko ir savo išvadas gegužės 15 d. pateikė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“. Ekspertizės akte nurodyta, kad „projektas atitinka LR nekilnojamojo turto paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, projekto sprendiniai atitinka nustatytus specialiuosius paveldosauginius reikalavimus ir Paveldo tvarkybos reglamentus. Projekto rengimo metu atlikti taikomieji tyrimai, suprojektuoto avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto sprendiniai užtikrina valstybės saugomų objektų vertingųjų savybių išsaugojimą“.

Lietuvos nacionalinis muziejus savo ruožtu pageidavo dar vienos – specialiosios – ekspertizės, kuri turėjo pateikti įvertinimą dėl šlaito tvirtinimo konstrukcijų sprendinių. Šią ekspertizę atliko ir savo pastabas gegužės 15 d. pateikė VšĮ „Statybos ir projektavimo sisteminimo (SPS) centras“. Ekspertizės išvadose teigiama, kad „Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projekto konstrukcijų dalį būtina taisyti pagal akte nurodytas privalomąsias pastabas“.

Šiuo metu projekto rengėjai tikslina projektą, atsižvelgdami į gautas pastabas. Po to atnaujintas projekto variantas bus teikiamas ekspertų įvertinimui dar kartą.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

gegužės 22, 2017


Kitos naujienos

Home buttonAtgal