2017 m. I k. Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai


2017 m. I k. Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Šių metu vasario mėnesio pabaigoje buvo pašalinta Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito viršutinės dalies avarinė būklė: šiaurės vakarų šlaite esantys rostverkai (gelžbetoninės sijos) lynais ir grandinėmis buvo pritvirtinti prie atraminio poliaus, įrengto Gedimino kalno aikštelėje.

Šiandien jau yra parengti ir suderinti viso šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai. Juose yra numatytos tvarkomos Gedimino kalno teritorijos dalys, iš viso jų yra trys:

1) Gedimino kalno aikštelė,

2) šiaurės vakarų pusėje pažeistas kalno šlaitas,

3) Gedimino kalno papėdės teritorija, esanti aplink Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčių pamatus.

Šiose trijose dalyse pagal tvarkybos darbų projektinius pasiūlymus yra numatyti inžineriniai techniniai sprendimai, atitinkamai kiekvienai daliai:

1) Gedimino kalno aikštelėje įrengti kritulių surinkimo sistemą; izoliuoti aikštelę nuo kritulių,

2) stabilizuoti ir drenuoti pažeistą šlaitą, atkurti pirminio šlaito paviršių su augaline danga,

3) Gedimino kalno aikštelėje ir šiaurės vakarų šlaite besikaupiančius kritulius nuleisti į miesto lietaus nuotekų tinklus.

Kovo 22 d. įvairių sričių specialistai buvo pakviesti į Lietuvos nacionalinį muziejų. Projekto vadovas ir darbo grupės atstovai (architektai, geotechnikai, geologai, hidrotechnikai, konstruktoriai, archeologai) dalyvaujančius supažindino su atliktų tyrimų išvadomis ir numatomais šiaurės vakarų šlaito stabilizavimo projektiniais sprendiniais. Darbų projekto eigos pristatymas surengtas ir žiniasklaidos atstovams.

Iki balandžio mėnesio pabaigos turėtų būti baigtas rengti tvarkybos darbų projektas ir detalizuoti projektinių pasiūlymų sprendiniai. Darbus Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaite planuojama pradėti gegužės mėnesį, išdžiūvus gruntui ir turint tvarkybos darbų projektą.

Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

kovo 31, 2017


Kitos naujienos

Home buttonAtgal